០៣/ ការអនុវត្តនវានុវត្តន៍​របស់អ្នកចិញ្ចឹម​​មាន់​ស្រែ​ ភូមិ​​អូរក្របៅ ឃុំមោង ស្រុកមោងឬស្សី ខេត្ត​បាត់ដំបង​