០៥/ ការតភ្ជាប់ទីផ្សារឈ្មួញមាន់ស្រែ ភូមិស្អាត ឃុំត្រពាំងគរ ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម